achtergrondafbeelding
English
Paul
Verhaeghe
Opinie| Eigenlijk zijn we intieme vreemden - Paul Verhaeghe, BD, 15/04/22
"Hier en daar durft iemand het luidop te zeggen: dat hij de rust van de voorbije coronaperiode mist. Ons verlangen naar elkaar is vele malen minder eenduidig dan verwacht. Wat zegt dat over onszelf?"
Lees verder.
Autonomie en verbondenheid - in gesprek met Paul Verhaeghe. Speling, Tijdschrift voor bezinning 2022
Deelname van Paul Verhaeghe, als een van de 32 experten, aan de hoorzitting en het overleg in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, zitting van 4 februari 2022, samen met S.Brokken en M.Verdussen
Podcastreeks Liftmuziek. In gesprek met Paul Verhaeghe - Bovenste Knoopje Open - 8 oktober 2021
Wat kan HR leren van een psychoanalyticus?, #ZigZagHR, 01/2022, TEKST WIELAND DE HOON / FOTO MERLIJN DOOMERNIK
Bespaar jezelf een burn-out: verjaag de kleine kapitalist op je schouder!, Vrij Nederland, 30/11/2021, Tekst Loïc Michels
Het juiste midden. In gesprek met Paul Verhaeghe - René T’Sas, Speling 2019
Paul Verhaeghe op de boekenbeurs in Antwerpen, 3 november 2021
Interview - NRC - 22/10/2021
Paul Verhaeghe: ‘We hebben karikaturen gemaakt van concepten als penisnijd en castratieangst’ Psycholoog en bestsellerauteur Paul Verhaeghe geldt al jaren als de duider van het onbehagen in de samenleving. Journalist Sarah Vankersschaever schreef een boek over hem. ‘We maken weinig keuzes in ons leven. De meeste dingen gebeuren gewoon.’
Lees verder.
"Het lezen zoals het is" - Humo - 05/10/2021
Paul Verhaeghe: ‘Javier Bardem’ - Psychoanalyticus en auteur. Onlangs verscheen ‘Wat brengt u hier? In gesprek met Paul Verhaeghe’ van Sarah Vankersschaever.
Lees verder.
‘Aanraken maakt gelukkig’ - Randkrant - 10/2021
De kracht van de aanraking. Het voorbije jaar hebben we ze vaak moeten missen. Nochtans zorgt ze ervoor dat we meer mens worden. Dat leerden we uit ons gesprek met twee pleitbezorgers voor meer aanraking: Lieve Blancquaert en Paul Verhaeghe.
Lees verder.
Paul Verhaeghe, hoogleraar psychologie: 'We kweken psychiatrische patiënten bij de vleet' - Knack - 27/11/2019
'Psychiaters en psychologen moeten pleiten voor structurele maatschappelijke hervormingen', schrijft de Gentse hoogleraar psychologie Paul Verhaeghe in zijn nieuwe essay Over normaliteit en andere afwijkingen. Hij ziet met lede ogen aan hoe almaar meer kinderen en volwassenen met psychologische problemen kampen, terwijl de onderliggende oorzaken ongemoeid worden gelaten.
Lees verder.
De leeswereld van Paul Verhaeghe - 4 mei 2021
'Lezen is denken met andermans hoofd', zei Schopenhauer. Maar wat zoeken we in dat andere hoofd? Is het rust, verstrooiing, kennis? Dit is Leeswereld, een interviewreeks over de rol van lezen, over schoonheid, over taal. Deze aflevering: Paul Verhaeghe, hoogleraar. 'Zonder bibliotheek in de buurt was ik nooit hoogleraar geworden', zegt Paul Verhaeghe. Hij zegt het op een rustige, gedecideerde toon, als was er geen andere optie. De toegang tot boeken als conditio sine qua non voor een leven dat nog altijd bestaat uit kennis, en het uitbouwen van die kennis. 'De dorpsbibliotheek lag in onze straat, dat was mijn redding.'
Lees verder.
Brandpunt - 26 april 2021
Al lang vóór de corona-pandemie zijn we ons steeds eenzamer gaan voelen, zegt Paul Verhaeghe. Dat komt doordat we elkaar zijn gaan zien als concurrenten, en elkaar daardoor steeds meer zijn gaan wantrouwen.
Lees verder.
Raising the Future
Klimaatcrisis. Hyperkapitalisme. Globalisering. Wat zeggen de kinderen van vandaag over pakweg vijftig jaar? Hoe vinden zij dat wij met deze uitdagingen zijn omgegaan? Hebben wij de bedreigingen en kansen goed ingeschat? Zijn wij op de juiste manieren in actie gekomen? Hebben wij hen goed voorbereid op hun toekomst? Lees hier het verslag van de dialoogsessie met Philipp Blom en Paul Verhaeghe. Vanwege de AVG is het niet mogelijk videobeelden van deze sessie in dit magazine op te nemen.
Lees verder.
De Standaard - 24 maart 2021
DE 5 LEVENSLESSEN PAUL VERHAEGHE ‘Alles draait rond geld? Doe dan iets met je geld!’ Je kunt je beperken tot je eigen grote gelijk of tot engagementloos cynisme, maar daarmee zal je niets bereiken. ‘Ook kennis volstaat niet’, zegt hoogleraar en -psychoanalyticus Paul Verhaeghe. ‘De grote moeilijkheid is uitvoeren wat je weet.’
Lees verder. Lees verder op standaard.be.
Humo - 26 januari 2021
Paul Verhaeghe (65) wil het niet hebben over wat hij schertsend zijn ‘nakende dood’ noemt. In september wacht het emeritaat, maar de hoogleraar klinische psychologie lijkt alleen maar gas bij te geven. In zijn essay ‘Houd afstand, raak me aan’ maakte hij zich zelfs op een voor hem ongekende manier kwaad. ‘Ik heb het in één ruk geschreven,’ zegt hij, ‘want ik ergerde me er blauw aan dat er zoveel over de pandemie werd geschreven, maar dat niemand een stap achteruit zette om te wijzen op de wezenlijke oorzaak.’ De coronacrisis is, zegt hij, niet zomaar uit de lucht komen vallen. De bosbranden, de warme zomers, de pandemie: ze zijn allemaal een gevolg van onze levenswijze: ‘Wij hebben de snelwegen voor het virus zelf aangelegd.’
Lees verder.
Trouw - 31 januari 2021
Interview met Paul Verhaeghe: Argwanend of naïef? Je jeugd bepaalt je vertrouwen in de ander.
Lees verder.
idee december 2020 After Disruption
‘Doorgedreven individualisme maakt ons letterlijk ziek’ - Klinisch psycholoog en maatschappijcriticus Paul Verhaeghe heeft een vloeiende pen waarmee hij ons maant tot opmerkzaamheid en matiging. In zijn nieuwste essay Houd afstand, raak me aan betoogt de Belgische hoogleraar dat we de huidige crisis moeten aangrijpen om andere keuzes te gaan maken. Met Idee deelt hij zijn visie op de hedendaagse maatschappij en zijn hoop en ideeën over hoe wij, ter bevordering van ons eigen welzijn en dat van onze kinderen, de maatschappij anders zouden kunnen inrichten. ‘De economische evolutie ligt aan de basis van onze problemen.’
Lees verder.
De Standaard - 14 december 2020
We kennen onze plaats niet meer - Paul Verhaeghe hoopt dat we door de pandemie een realistischer zelfbeeld ontwikkelen en ons niet langer boven de natuur plaatsen.
Lees verder.
Knack - 9 december 2020
‘Wij hebben ons mentaal al ingesteld op een derde golf’ - Longarts Eva Van Braeckel en klinisch psycholoog Paul Verhaeghe brengen hulde aan de zorgverlener
Lees verder.
De Correspondent - 22/07/2020
Paul Verhaeghe heeft veel kunnen nadenken de afgelopen tijd. Zo veel dat de Vlaamse psycholoog in een paar maanden een essay heeft geproduceerd over de existentiële vragen waarmee de coronacrisis ons confronteert. Houd afstand, raak me aan, dat 16 juli verscheen, is een pleidooi om deze angstige tijden aan te grijpen om andere keuzes te maken. Ongebreidelde groei is niet houdbaar: we hebben een nieuwe economie nodig als we ons duurzaam tot elkaar en de natuur willen verhouden.
Lees verder.
De Standaard - 15 juli 2020
‘Het is cynisch, maar er zijn te weinig doden gevallen’ Voor sussende woorden moet je niet bij klinisch psycholoog en psychoanalyticus Paul Verhaeghe zijn. In zijn essay Houd afstand, raak me aan ligt de covid-wereld op zijn sofa. Hij overschouwt het puin en legt de brokstukken als een spel kaarten voor zich uit.
Lees verder.
"Noem stoornissen geen hersenziekte" OJ Actueel 3 - 2020
Het aantal kinderen dat in Nederland jeugdhulp krijgt neemt toe. Net zoals het aantal psychiatrische diagnoses onder kinderen en jongeren blijft groeien. Is het Nederlandse kind ziek? Hoogleraar psychodiagnostiek Paul Verhaeghe: "De sociale en individuele problemen die kinderen ervaren neemt zeker toe, maar ziek? Nee, daar is geen enkel bewijs voor."
Lees verder.
Wat kan ik weten, wat mag ik hopen, wat moet ik doen? SamPol Mei 2020
De coronacrisis is vooral een crisis omdat ze de fouten van het economische systeem blootlegt dat op zich al op weg was naar een eindfase. De oplossingen kunnen twee richtingen uitgaan: systeemveranderend of systeembevestigend. Verandering vooronderstelt politieke beslissingen die een billijke ongelijkheid beogen. Bevestiging zal een nieuwe vorm van feodalisme opleveren.
Lees verder.
Klinisch psycholoog Paul Verhaeghe: 'Onze versie van de vrije markt bevindt zich nu in de eindfase' Uit Knack van 08/04/2020
'Het wordt een andere wereld, zoveel is zeker', schrijft Paul Verhaeghe in zijn essay. Hij is klinisch psycholoog en hoogleraar aan de universiteit van Gent.
Lees verder.
21 vragen aan... Paul Verhaeghe, De Groene Amsterdammer, 6 maart 2020, Rosa Uijtewaal
‘Werkt schrijven therapeutisch?’, ‘Wat is het interessantste dat u onlangs van een boek geleerd heeft?’ en andere vragen aan hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse Paul Verhaeghe. Zijn nieuwe boek Over normaliteit en andere afwijkingen verscheen in november.
Lees verder.
Paul Verhaeghe: Waarom het goed nieuws is dat we voor grootste probleem in geschiedenis van onze soort staan, OIKOS viering, 28/01/2020, Gent
Hoe ziet de economie van de toekomst eruit? Maakt het een goed leven voor iedereen mogelijk binnen de grenzen van de planeet? Hoe kunnen we solidair zijn met de toekomstige generaties? Vanuit die vragen organiseerde denktank Oikos 28 januari 'The New Eco-nomics' in de Vooruit om haar 10-jarig jubileum te vieren. Psychoanalyticus Paul Verhaeghe is een van de sprekers die antwoord poogt te geven op deze vragen.
Lees verder.
'We leven in een overspannen maatschappij’, Rinogroep, 4 februari 2020
Onlangs verscheen Over normaliteit en andere afwijkingen van de Vlaamse psychotherapeut Paul Verhaeghe. Samen met psycholoog, auteur en journalist Vittorio Busato sprak de RINO Groep met hem over onder meer emancipatie, intimiteit, identiteiten, excelleren als het nieuwe normaal en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van therapeuten. ‘Zinverlening is altijd collectief,’ zegt Verhaeghe. ‘Een psychotherapeut moet altijd het contextuele, sociale, maatschappelijke erbij betrekken.’
Lees verder.
Paul Verhaeghe over psychotherapie. Interview in Metafoor, herfst 2019
“Ik schrijf maar één boek” laat Paul Verhaeghe zich tijdens dit interview ontvallen, en daar is wel iets van aan. In al zijn boeken komt de maatschappij- en cultuurcriticus in hem naar boven die de psychische gezondheid van mensen in verband brengt met een samenleving in verandering. Toch doet hij veel meer dan telkens hetzelfde riedeltje herhalen en weet hij over vele zaken heel erg veel.
Lees verder.
Psychoanalyticus Paul Verhaeghe: zonder autoriteit krijg je machtsmisbruik
In Brainwash Zomerradio van Human interviewt presentator Floortje Smit denkers aan de hand van muziek. Hierboven terug te luisteren. Welke nummers zijn vormend geweest voor hun identiteit en denken? Deze keer psychoanalyticus Paul Verhaeghe over autoriteit.
Lees verder.
‘We zijn vervreemd van ons eigen lichaam’, Psychologies, 2019
Je kan geen intieme verhouding aangaan met een ander, als je geen goede intieme verhouding hebt tot jezelf, zegt psycholoog Paul Verhaeghe, hoogleraar aan de universiteit van Gent, in zijn laatste boek Intimiteit. Jammer genoeg is die band met onszelf en ons lichaam gehavend, door stress, een gevoel van ‘nooit genoeg te zijn’ en de vervreemding die dat met zich meebrengt. Je hiervan bewust worden is een eerste stap.
Lees verder.
‘De tijdsgeest maakt velen ziek’
‘De intieme relatie met onszelf versterken, kan een oplossing zijn’, betoogt Paul Verhaeghe in een gesprek met Rick Timmermans van Ignis Webmagazine. Bedachtzaam, trefzeker en met tal van voorbeelden uit wetenschappelijk onderzoek legt hoogleraar klinische psychologie Paul Verhaeghe al enkele jaren ons samenleven als een patiënt op de sofa. Stap voor stap ontleedt hij ziektes en grillen. Dat resulteerde onlangs in zijn vijfde boek, Intimiteit. Daarin beschrijft Verhaeghe hoe de tijdsgeest onbewust onder onze huid kruipt en verregaand ons denken, gedrag, zelfbeeld en ons lichaam beïnvloedt. Dat is van alle tijden.
Lees verder.
NRC
‘In de filosofie wordt erg neergekeken op gewoontes, maar ik geloof erin’ Zomeravondgesprek Bij psycholoog Paul Verhaeghe en filosoof Eva Meijer gaat smalltalk al gauw over in de analyse van mens en dier. Een gesprek over zelfdiagnose via internet, kraaien die puzzels oplossen en de mens die zichzelf om zeep helpt.
Lees verder.
‘Stop met perfect te willen zijn’
“Wij leven in een paradijs”, zegt Paul Verhaeghe, “wij hebben een uitstekende gezondheidszorg, vakantie- en ontspanningsmogelijkheden, alle kinderen kunnen naar school, ons voedsel was nog nooit zo veilig, de vrouw wordt eindelijk als evenwaardig aan de man gezien... En toch zijn er in Belgie nog nooit meer zelfmoorden, burn-outs, depressies, langdurig zieken geweest... Vanuit een soort verwondering en machteloosheid hiertegen in mijn praktijk als psycholoog ben ik op zoek gegaan naar verklaringen en oplossingen.”
Lees verder.
‘Identiteit is de speelbal van het consumentisme’
In Brainwash Zomerradio van Human interviewt presentator Floortje Smit denkers aan de hand van muziek. Hierboven terug te luisteren. Welke nummers zijn vormend geweest voor hun identiteit en denken? Deze keer psychoanalyticus Paul Verhaeghe over identiteit.
Lees verder.
‘We concurreren met onszelf. Dat maakt dat je nooit klaar bent’
De ‘meetcultuur’ leidt tot onderwijs dat erop gericht is kinderen te laten slagen, stelt Paul Verhaeghe. Studenten en leerlingen ervaren stress. „Het nieuwe mensbeeld is dat van perfectie. Het is uitputtend. Van je eigen schaduw kun je niet winnen.”
Lees verder.
"Vroeger was het lichaam taboe, vandaag is het nooit goed genoeg"
Klinisch psycholoog en hoogleraar psychoanalyse Paul Verhaeghe heeft een boek over intimiteit geschreven. Hij sprak er over met Ruth Joos in "De wereld vandaag" op Radio 1, en in "De afspraak" op Canvas.
Lees verder.
"Een leven dat volledig in teken van concurrentie staat, kan geen goed leven zijn"
Op 27 oktober gaf Paul Verhaeghe een lezing op het Brainwash Festival in Amsterdam, in de Waalse Kerk. De lezing is gebaseerd op een hoofdstuk uit zijn nieuwe boek 'Intimiteit' dat op 15 november verschijnt bij de Bezige Bij. Dit is de tekst van de lezing.
Lees verder.
We zijn verleerd naar ons lichaam te luisteren
"Goed in je vel zitten vind ik een prachtige omschrijving voor een gezonde combinatie tussen lichaam en geest – eigenlijk tussen voelen en denken. Dat heb je voor een flink stuk te danken aan de interactie met je ouders, maar de uitbouw van je identiteit en de daarin besloten afstemming op je lichaam gebeurt natuurlijk ook buiten het gezin. Toch zien we dat het lichaam in onze moderne maatschappij steeds vaker te veel onder druk wordt gezet, met grote gevolgen voor je welzijn."
Lees verder.
Hoe deze maatschappij eenzame individuen creëert
"Een samenleving die steunt op individualisering en competitiedrift ziet een stijging in mensen die kampen met sociale angst en depressies."
Lees verder.
Neoliberalism: The force isn’t with you..., 28 januari 2017
Renegade Inc
Lees verder.
Nummer 9080, 2017
Op de sofa bij Paul Verhaeghe
Lees verder.
Kohnstammlezing, 24 maart 2017
Spanning 01/2017
Wij zijn sociale dieren, we hebben de ander nodig
Lees verder.
SWR2 9/12/2016
Autorität besitzt, wer das Sagen hat. Wesentlich schwier iger ist die Beschreibung dessen, was eigentlich die Autorität eines Menschen be gründet. Verhaeghe beschreibt verschiedene Erklärungen von Theoretikern, die sich darüber den Kopf zerbrochen haben. Überzeugend findet er schlussendli ch weniger Sigmund Freud, den Begründer seiner Disziplin, sondern die scharfs innige politische Denkerin Hannah Arendt. Wesentlich für Autorität ist demnach, da ss sie auf der Grundlage einer freiwilligen Unterwerfung funktioniert, eben ga nz im Gegensatz zur Diktatur, die sich auf Gewalt gründet und Menschen zur Unterwerfung zwingt.
Lees verder.
Autoriteit berust op vrijwillige onderwerping , De Geus, 12/2015
De Gentse professor Paul Verhaeghe is klinisch psycholoog. Hij situeert zich in de – ook in dit magazine (De Geus) – vaak verguisde psychoanalytische strekking. Maar de laatste jaren is hij vooral geïnteresseerd in de invloed van de maatschappij en maatschappelijke tendensen op onze psyche. Wie wij zijn wordt volgens Verhaeghe immers voor een groot stuk bepaald door de context waarin we leven. In 2012 verscheen zijn boek Identiteit, waarin hij een al met al pessimistische kijk etaleerde op de consequenties van onze neoliberale, hypercompetitieve en ‘vermarkte’ samenleving voor ons psychisch welbevinden. Intussen kwam ook zijn nieuw werk Autoriteit uit. Merkwaardig onderwerp voor iemand die naar eigen zeggen behoort tot de generatie van mei ’68. Om maar direct met het goede nieuws te beginnen: het is een hoopgevender boek geworden. Verhaeghe ziet een oude, verfoeide vorm van autoriteit verdwijnen, en stilaan komt er een nieuwe, betere voor in de plaats. Maar we zijn er nog lang niet.
De maatschappelijke oorzaken van burn-out, Socius, 26/09/2016
Op 17 november ben je naar jaarlijkse gewoonte welkom op de Trefdag sociaal-cultureel werk. Op het programma: sprekers die de samenleving kunnen lezen en met vernieuwende alternatieven op de proppen komen voor de maatschappij van morgen. Socius sprak met Paul Verhaeghe, psycholoog en auteur van de boeken ‘Autoriteit’ en ‘Identiteit’. Hij brengt op de Trefdag zijn visie op de maatschappelijke oorzaken van burn-out. Verhaeghe daagt je uit na te denken over alternatieven en de rol die is weggelegd voor sociaal-culturele professionals bij het bestrijden van psychologische moeilijkheden zoals burn-out en depressie.
Lees verder.
Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 03/2016
Idealen, afwijkingen en begeleiders. Hoe iedere maatschappij eigen uitvallers creëert.
Lees verder.
Essay "Dit is morgen", De Morgen, 15/05/2016
Dit is morgen biedt een hoopvol perspectief. Behouden wat we hebben of terugkeren naar de welvaartstaat van gisteren lukt niet meer. Het eerste hoofdstuk biedt een haarfijne probleemschets, als aanloop naar het eigenlijke doel van de auteurs: het aanreiken van concrete oplossingen waarin democratie, ecologie en economie niet langer tegenover elkaar staan. Oplossingen, in het meervoud, omdat Decreus en Callewaert beseffen dat geïsoleerde ingrepen niet volstaan.
Lees verder.
Over een vluchtelinge, genaamd Hannah Arendt, De Morgen, 12/03/2016
Arendts werk draait om de banaliteit van het kwaad: onmensen worden gecreëerd door gedachteloosheid. Deze krant vroeg mij neer te schrijven hoe Hannah Arendt in mijn leven kwam, en wat zij voor mij betekent. Dit is het erg korte antwoord.
Lees verder.
Niet druk? Dan heb je geen succes', 08/02/2016
De laatste week van de Maand van de Spiritualiteit is ingegaan. Thema: werk in evenwicht. Hoe geef je zin aan je werk? 'We beseffen te weinig dat zingeving iets is dat we samen doen.' Wat is de voornaamste veroorzaker van psychische problemen? Stress. En wat is een van de voornaamste veroorzakers van stress? Werk, zegt de Vlaamse psycholoog en psychoanalyticus Paul Verhaeghe.
Lees verder.
Burn-out, 25/11/2015
Rondetafel-conferentie over burn-out, Koninklijk Paleis, Brussel
Lees verder.
Trend, 27/11/2015
Wij, westerse mensen van de 21e eeuw, hebben een probleem met gezag, schrijft Paul Verhaeghe in zijn onlangs verschenen boek ”Autoriteit”. Ouders roepen hun kinderen niet tot de orde, docenten zijn bang voor hun leerlingen, politiek en kerk zijn hun geloofwaardigheid kwijt. Wat is de oplossing? Over die vraag gaat de auteur in gesprek met collega-deskundige Bram de Muynck.
Lees verder.
Jean Monnetlezing, 09/11/2015
EU, Brussels, “Higher education in times of neoliberalism"
Lees verder.
Lokaal, 11/2015
Gemeenten, maak werk van deliberatieve democratie.
Lees verder.
Schamper, 05/10/2015
Autoriteit is dood, leve autoriteit.
PepePaper, 10/2015
’t Paperke was op 8 september aanwezig op de boekvoorstelling in de Vooruit en kreeg na het lezen van het boek de kans hem een interview af te nemen.
Lees verder.
Surplus. Berichten van samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, 12/2015
Pleidooi voor deliberatieve democratie.
Lees verder.
Rotary Contact, 11/2015
Horizontale autoriteit is een wissel op de toekomst, Interview door Steven Vermeylen
Lees verder.
Veto, 22/09/2015
Proffen moeten geen vriendjes zijn met hun studenten”
Wie is er nog bang van de grote, boze prof? Niemand. In zijn nieuwe boek "Autoriteit" analyseert Paul Verhaeghe het einde van het patriarchaat en gaat op zoek naar alternatieven.
Lees verder.
Het Parool, 19/09/2015
De autoriteitscrisis waarin we lijken te verkeren, is inwezen een groeistuip, zegt Paul Verhaeghe. We zijn op weg naar een nieuwe, niet patriarchale vorm.
Lees verder.
Trouw, 12/09/2015
Samen voor onszelf, interview met Marnix Verplancke
Lees verder.
NRC, 12/09/2015
Macht is uitgesteld geweld, interview met Jannetje Koelewijn
Lees verder.
De Morgen, 09/09/2015, Boeken
Zijn hart klopt nog links, de maatschappijkritiek klinkt nog even fel. Toch heeft Paul Verhaeghe de somberte van Identiteit in opvolger Autoriteit weten te verdrijven met een flinke scheut optimisme. ‘We staan op een kantelpunt. Mei ’68 is ook klein begonnen.’
Lees verder.
Humo, 08/09/2015, dubbelinterview met Wouter Torfs door Bart Vanegeren
Het moreel gezag verkeert in crisis, nu het geloof in de alwetende huisvader en de onfeilbare leerkracht, meneer pastoor en meneer doktoor, de almachtige politicus en de alvermogende bedrijfsleider verdampt is. Superman werd Sukkelman. In ‘Autoriteit’ bepleit klinisch psycholoog Paul Verhaeghe een alternatief voor dat kwijnende patriarchaat. Zijn betoog voor een collectieve autoriteit is bevlogen en onderbouwd, maar ook uitdagend en utopisch. Zou zijn academische theorie de toets van de praktijk doorstaan? We vroegen het ons gepast collectief af, in het gezelschap van Verhaeghe en Wouter Torfs, de CEO van Schoenen Torfs die zijn visie op eigentijds leiderschap neerschreef in ‘Werken met hart en ziel’. Wie het schoentje past, trekke het gezamenlijk aan.
Lees verder.
Rik Torfs over ‘Autoriteit’ van Paul Verhaeghe, De Standaard, 04/09/2015
Psychoanalyticus Paul Verhaeghe zegt in zijn nieuwe boek Autoriteit dat we beter kunnen opvoeden en aan politiek doen als we dat in groep doen. Ex-politicus en rector van de KU Leuven Rik Torfs is geboeid, maar niet overtuigd.
Lees verder.
Soeterbeecklezing 2015
Soeterbeecklezing 2015: "Gestoorde maatschappij, gestoorde individuen” - een verslag
Lees verder.
Apache, 02/2015
AUTORITEIT is de titel van Paul Verhaeghe’s nieuwe boek, dat medio september uitkomt. Bij wijze van voorsmaak een gesprek over collectiviteit, groepsdruk, de dood van de traditionele politiek en de noodzaak het onderscheid tussen macht en autoriteit goed te begrijpen.
"In ons verlangen naar autoriteit spreiden wij het bedje voor macht." Lees verder.
Ecoconversatie, Oikos, de Vooruit (Gent), 10/02/2015
Ter gelegenheid van het Feestcongres om de vijfjarige werking van Oikos in het licht te zetten, werden er enkele conversaties georganiseerd in de Vooruit (Gent) op zaterdag 31 januari. Een van de denkers die in debat gingen met een geëngageerd publiek was Prof. Paul Verhaeghe.
Lees verder.
Studiedag over angst en verlangen, 7/11/2014
Kunst, religie en wetenschap. Handelen over uitersten en het tekort. Prof Paul Verhaeghe over Lacan, genot en de Ander.
The Guardian 09/2014
Neoliberalism has brought out the worst in us
An economic system that rewards psychopathic personality traits has changed our ethics and our personalities
Lees verder.
DAS MAGAZIN 24/2014
Noch nie ging es uns ökonomisch so gut, noch nie fühlten wir uns so schlecht. Das sagt der flämische Psychologe und Psychoanalytiker Paul Verhaeghe. Sein Buch «Und ich?» ist in seiner Heimat ein Bestseller.
Lees verder.
Psychologies Magazine, mei 2014
Waarom we vandaag zo kwetsbaar zijn, Anne Wislez
Waarom is het zo moeilijk om vertrouwen te hebben in onszelf? En wat hebben onze opvoeding en de samenleving daarmee te maken? En vooral: is er hoop aan de horizon? Niemand beter om het aan te vragen dan psychiater Dirk De Wachter en psycholoog Paul Verhaeghe.
Lees verder.
Mijn idee voor Nederland, 18 december 2013
Amsterdam, De Balie: Nieuwe verantwoordelijkheid voor de gemeenschap.
Een vroegere versie werd gebracht in Utrecht (voor de Gezondheidsraad) en een verkorte versie in Antwerpen (Dag van het socialisme, 2 november).
Lees verder.
Bonheur(s) Magazine, Oktober 2013.
"Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas." Avec le bonheur, l'amour est sans doute ce qui compte le plus. Pour nous tous, le mot évoque celui ou celle avec qui nous voulons partager notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Mais la réalité nous oblige à faire une douloureuse rectification. Car aimer, ce n'est pas recevoir, c'est donner ce qu'on n'a pas. Lees verder.
Impuls, interview met Helmar Vyverman.
“Wie wij zijn wordt altijd bepaald door de context waarin wij leven”, staat ergens in het boek. Die context is voor velen tijdens een groot deel van hun leven: de school of de onderwijsomgeving. Heel wat standpunten van professor Verhaeghe hebben consequenties voor het onderwijs.... Lees verder.
Zin in Zen, Humo, interview met Bart Vanegeren.
De crisis weegt, de stuurloosheid regeert, het materialisme versmacht. Ons aller zoektocht naar geluk verloopt geenszins fluks en gezwind, nu zekerheden zijn verdampt, zuilen verkruimeld en kerken leeggelopen. Aan de bron van deze ‘Zin in Zen’-reeks stond onder meer ‘Identiteit’, het boek waarin Paul Verhaeghe de maatschappelijke en menselijke schade opmeet na de perfecte stormen ten gevolge van ontspoord marktdenken... Lees verder.
De Morgen, woe 14 augustus 2013, interview met Sara Vandekerckhove.
Paul Verhaeghe over het toenemend gebruik van antidepressiva en antipsychotica. ‘We geven pillen en sluiten de ogen’ Lees verder.
De Standaard, Bladgoud, za 10 & zo 11 augustus 2013.

Paul Verhaeghe over Frans de Waal. De wetenschapsbeliever en de diepreligieuze medemens hebben één ding gemeen: een pessimistisch beeld van de mens, die een hogere kracht (de ratio, God) nodig zou hebben om zich een beetje te gedragen. Frans de Waal leerde van de bonobo’s dat wat meer vertrouwen best mag: een diersoort ontwikkelt zelf wel een sociaal systeem. Paul Verhaeghe geeft hem groot gelijk. Lees verder.

Eos, Dubbelinterview Paul Verhaeghe en Leo Bormans door Inge Taucher
Leo Bormans, die wereldwijd weerklank kreeg met The World Book of Happiness, heeft onlangs The World Book of Love (2013) afgewerkt. Daarin laat hij honderd experts uit vijftig landen in duizend woorden hun visie op de liefde neerschrijven. En één van hen is - jawel - Paul Verhaeghe, auteur van Liefde in tijden van eenzaamheid. Lees verder.
Ondernemen, welzijn, samen: een recept voor een geslaagde gemeenschap.
Lezing naar aanleiding van de boekvoorstelling "SAMEN ONDERNEMER IN WELZIJN", een uitgave van het Vlaams Welzijnsverbond (Brussel, 21 mei 2013). Wie het boek “Samen ondernemen in welzijn” leest, ontdekt al snel een consensus: geen enkele auteur is voorstander van een commerciële marktwerking, ... Lees verder.
Interview in sociologie magazine
De angst voor de ander is nog nooit zo groot geweest. Wie wij zijn ligt niet vast, maar wordt continu beïnvloed door de samenleving waarin we leven. En nu die maatschappij doordrenkt is van neoliberaal gedachtegoed draait alles om presteren, ... Lees verder.
Interview De Lichtkogel, 2 april 2013.
Pleidooi voor herstel van gemeenschapszin. Onze identiteit ontstaat in wisselwerking met onze omgeving. Als de omgeving verandert, heeft dat gevolgen voor onze identiteit en hoe we ons verhouden tot anderen... Lees verder.
Maastricht, 12 april, 2013, ’t Vrijthof. Negende avond van het woord. Thema: ‘Eenzaamheid’.
Ik vertrek bij een eenvoudig ervaringsgegeven. Iedereen van ons wil op een bepaald ogenblik alleen zijn en autonoom functioneren. En op andere momenten willen we dan weer samen zijn en intiem of als een team functioneren. Lees verder.
Interview door Liza Noteris 17 april 2013
Onze neoliberale samenleving gebaseerd op groeidwang maakt mensen ziek. Deze doortastende analyse van Paul Verhaeghe raakt duidelijk een gevoelige snaar in onze samenleving. Ondertussen maakt in Duitsland de gezaghebbende sociaal-psycholoog Harald Welzer dezelfde observatie. Lees verder.
Kroniek van een aangekondigde veroordeling
Ons juridisch systeem is ongeneeslijk ziek
De Morgen, 24 maart 2013.
Verbied psychofarmaca en er breekt revolutie uit
Knack Passa Porta, Debat tussen Dirk De Wachter, Koen Schoors en Paul Verhaeghe, moderator Arnon Grunberg: Verbied psychofarmaca en er breekt revolutie uit..Lees verder.
Responsabilisering of disciplinering
Responsabilisering of disciplinering: machteloze maakbaarheid.
Lezing Utrecht, ‘De Helling’, 9 februari 2013, tekst en video.
Lezing Groningen, Studium Generale, 12 februari, tekst en audio.
Geluk is geen utopie
Raak, maart 2013, interview door Steven Claeys, Koenraad Coppens en Caroline Vanpoucke. Lees verder.
Mannen aan de haard
De Standaard, 5 februari 2013, interview door Karin De Ruyter. Lees verder.
In de sofa met Paul Verhaeghe
Schamper, februari 2013, interview door Jago Kosolosky.
Willen we deze dochters wel?
Interview in Femma, februari 2013, interview door Ilse De Vooght Lees verder.
Interview Wablieft
Wablieft , Ilona Plichart Lees verder.
De uitgelezen schrijver: Over de impact van een boek
Knack , Jean-Paul Mulders Lees verder.
Dubbel Interview in VETO (november 2012)
VETO, het Leuvens studentenblad, Paul Verhaeghe en Anneleen Kenis (doctoranda bio-economie).
Waardevrij onderwijs, dat is een illusie. (november 2012)
Brandpunt. Interview door Kristien Arnouts. Lees verder.
Ziek Systeem, Zieke Mensen (20 oktober 2012)
De Volkskrant, interview door Wilma De Rek. Lees verder.
Uitwegen Uit De Crisis: Europees Commissaris Karel De Gucht En Psycholoog Paul Verhaeghe (16 Oktober 2012)
"Als zekerheden massaal op de tocht komen te staan, wordt de kilte steeds indringender. De crisis, economisch en ethisch, blijft guur door de straten waaien en het is almaar moeilijker schuilen, ook voor een aanwassende groep die zich..." Humo, interview door Bart Vanegeren. Lees verder.
Een Veilige Samenleving Vol Angst (6 Oktober 2012)
NRC weekend, interview door Maartje Somers. Lees verder.
De Flexibele Weg Naar Machteloosheid (20 September 2012)
Solidair, interview door William Peynsaert. Lees verder.
Geen Verantwoordelijkheid Zonder Macht (13 September 2012)
Trends, BIZZ management, interview door Goele Geeraert. Lees verder.
We Moeten Naar Een Ander Model (10 September 2012)
MO, interview door Leo Broers. Lees verder.
De Markt Hoort Simpelweg Niet Thuis In De Zorg (5 September 2012)
Weliswaar, interview door Goele Geeraert. Lees verder.
Therapeuten moeten steeds meer mensen heropbouwen (25 augustus 2012)
De Morgen, interview door Barbara Debusschere Lees verder.
Verhaeghe versus De Grauwe: paul en paul in het grote zeitgeist-debat (25 augustus 2012)
De Standaard Magazine, dubbelinterview door Bert Bultinck Lees verder.
De neoliberale waanzin treft ons allemaal (22 augustus 2012)
Knack, interview door Chris De Stoop Lees verder.
Als je het niet maakt, ben je mislukt of gestoord (18 augustus 2012)
Vrij Nederland, interview door Tomas Vanheste. Lees verder.
Het heft in eigen handen (juli/augustus/september 2012)
Interview door Joon Bilcke in DE GAZET. Unie der zorgelozen. Lees verder.
De diagnosefabriek: nieuwe ziektes kan je maken (2012)
"Weinigen zeggen nog hardop dat de meeste psychiatrische stoornissen een samenhang vertonen met de maatschappelijke werkelijkheid." Ria Goris, WELISWAAR. Gezondheidsmagazine voor Vlaanderen.
We horen kerk te weinig tegen neoliberale meritocratie (20 juni 2012)
Het neoliberale maatschappijmodel maakt ons ziek en botst tegen zijn grenzen aan. "Een ideale tijd voor fakkeldragers van normen en waarden om van zich te laten horen. Maar ik hoor ze niet." Interview door Jan De Volder in TERTIO Lees verder.
Geslaagd en dus gevaarlijk, mislukt en dus gestoord (21 april 2012)
Lezing in de Kopergietery. Eerdere versies van deze lezing werden gegeven in Het Paleis, Antwerpen, in samenwerking met De Buren op 24 januari 2012; in de Bronks, Brussel, binnen het initiatief “Gevaarlijk jong” (25 oktober 2011), in de Vooruit, Gent, op de dag van de Cultuureducatie (25 januari 2011). Lees verder.
Dit economisch bestel vernietigt onze menselijkheid (2012)
Hebt u soms het gevoel dat er iets niet klopt? Dat u hard werkt en successen nastreeft, maar dat er toch van alles knaagt en botst en te kort is? In zijn snoeiharde nieuwe essay 'Flexibel, efficiënt en gestoord' fileert hoogleraar psychologie Paul Verhaeghe (UGent) de oorzaak. 'De waan van de almaar grotere aandeelhouderswinst en the survival of the fittest rammelt en maakt ons ziek.' Interview door Barbara Debusschere Lees verder.
Na de euforie de desillusie (17 maart 2012)
We hebben een nieuwe verlichting nodig, en wel gauw. Eentje die ons doet inzien dat we helemaal niet zo vrij en blij zijn als we zelf denken. Want hoeveel vrijheid hebben we eigenlijk écht, in onze neoliberale wereld van vandaag? Als individueel succes (lees: individuele productiviteit) gezien wordt als het hoogste morele goed en succeslozen als patiënten met een te behandelen stoornis, dan is goed begonnen helemaal niks gewonnen. Lees verder.
We genieten ons te pletter. Maar niemand is tevreden. (11 februari 2012)
Een snoeihard betoog tegen het neoliberalisme is het. Van een psychoanalyticus die in de praktijk ziet hoe het economische systeem dat we als de Bijbel beschouwen, ons als mens en als maatschappij kapotmaakt. Paul Verhaeghe houdt ons allemaal een spiegel voor. En wat we daarin zien, is geen fraai beeld. ‘Het Systeem, dat zijn wij allemaal.’ Interview door Ine Renson, De Tijd Lees verder.
De Standaard, We strike back (4 februari 2012)
Het neoliberalisme is onze enige realiteit geworden. Paul Verhaeghe, klinisch psycholoog en psychoanalyticus aan de UGent, kan er weinig fraais in ontdekken. Lees verder.
Wij zijn allemaal neoliberaal (1 februari 2012)
Eind januari was psychoanalyticus Paul Verhaeghe (UGent) te gast in het Paleis in Antwerpen om zijn visie op jongeren en onderwijs toe te lichten. Ciska Hoet interviewde de Gentse hoogleraar naar aanleiding van zijn lezing voor deBuren: 'Gevaarlijk Jong'. Interview door Ciska Hoet, Kif Kif Lees verder.
Die goeie ouwe tijd was lang niet altijd even goed (2011)
Interview afgenomen door Lieven Verstraete. Tien jaar geleden was identiteit nauwelijks een discussiepunt, er was meer stabiliteit.
De effecten van een neoliberale meritocratie op identiteit (2011)
In deze tekst ga ik ervan uit dat zelfwaardering en zelfs identiteit voor een flink stuk bepaald worden door onze sociaal-culturele omgeving. Wij zijn wie we zijn omdat we samenvallen met een aantal ideeën, verwachtingen, normen en waarden die van buitenaf aangereikt worden én omdat we afstand genomen hebben van een aantal andere.
Identiteit in tijden van eenzaamheid: alles megatop! (2011)
Over de koppeling tussen onderwijs en identiteit enerzijds en onderwijs en cultuur anderzijds bestaat er vandaag de dag in toenemende mate een bepaalde consensus, ook bij de beleidsvoerders. Zoiets is alles behalve vrijblijvend en heeft heel duidelijke effecten op wat er in ons onderwijs gebeurt. Vandaar dat ik van wal steek met een explicitering van die opvattingen, ook al omdat ze te vaak impliciet gehanteerd worden.
Teveel mensen gaan kapot aan deze samenleving (5 oktober 2011)
Professor psychoanalyse Paul Verhaeghe ontleedt onze geest al jaren, maar huivert zelf om publiekelijk in zijn ziel te laten kijken. Hoogstens licht hij een tipje van de sluier op om zijn betoog over onze permanente vechtmarkten kracht bij te zetten. Want het moet gedaan zijn. Hij heeft het van te dichtbij gezien. 'Als je iedereen reduceert tot een te duchten concurrent, haal je het slechtste in de mens boven. Dat is dodelijk.' Interview door Nathalie Carpentier, De Morgen Lees verder.
We leven in de eeuw van de gestoorde ander (20 april 2011)
Over de koppeling tussen onderwijs en identiteit enerzijds en onderwijs en cultuur anderzijds bestaat er vandaag de dag in toenemende mate een bepaalde consensus, ook bij de beleidsvoerders. Zoiets is alles behalve vrijblijvend en heeft heel duidelijke effecten op wat er in ons onderwijs gebeurt. Vandaar dat ik van wal steek met een explicitering van die opvattingen, ook al omdat ze te vaak impliciet gehanteerd worden. Interview door Marnix Verplancke, De MorgenLees verder.
Waarom we ons liefdesleed verheerlijken (14 april 2011)
We zijn ons leven lang op zoek naar de verloren liefde tussen moeder en kind. Dit verlangen maakt ons volgens Paul Verhaeghe zo gepassioneerd en gedreven. Interviewbespreking door Marte Kaan, NRC Next Lees verder.
Zonder verlangen degradeert het genot (6 april 2011)
We hebben altijd maar haast om het 'nu' zo lang mogelijk te laten duren en zo veel mogelijk te genieten, stelt de Vlaamse psycholoog Paul Verhaeghe. De keerzijde is dat we juist geen tijd hebben om te genieten. Interview door Matt Dings, HP De Tijd Lees verder.
Psychotherapie in tijden van neoliberale meritocratie (14 september 2010)
Lezing op het vijfde GGZ congres, ‘Kiezen en delen’ - Gent.
ADHD wordt een levensstijl (2008)
Het gaat niet goed met de kinderen. Liefst één op vier zou met een gedragsstoornis kampen, gaande van ADHD tot lichte vormen van autisme. Professor Paul Verhaeghe (UGent) wil hun problemen geen stoornis noemen. “Het probleem een dergelijke naam geven is er in dit geval een probleem van maken.” Interview door Nico Krols, Weliswaar. Welzijns en gezondheidsmagazine Lees verder.