achtergrondafbeelding
English
Paul
Verhaeghe

2022

 • Verhaeghe, P. & Meganck, R. (2022). Van psychoanalyse tot maatschappijkritiek: een interview met Paul Verhaeghe en Reitske Meganck, door Nynke Van Uffelen en Ludo Abicht namens Streven (Gent, 9 december 2021). In: Streven, Vrijplaats, 26 januari 2022.
 • Er zijn vragen die komen, die geen antwoord krijgen. In: Piet Clauwaert (2022). Op zoek naar het subject in de geestelijke gezondheidszorg. Tekeningen en gedichten als expressie van een singuliere logica van het subject. Gent: Poespa Productie, pp. 14-17.

2021

2020

2019

2018

2017

 • Verhaeghe, Paul. (2017). Identiteit, autoriteit, onderwijs. Kohnstammlezing. Amsterdam: Vossiuspers UVA, pp. 1 - 25
 • Geldhof, A. & Verhaeghe, P. (2017). Queer as a new shelter from castration. In: Giffney, N. & Watson, E. (eds). Clinical encounters in sexuality. Psychoanalytic practice & queer theory. S.l., Punctum Books, pp. 211-223.

2016

 • Faes, Sofie. (2016). Op naar een nieuwe autoriteit
 • Verhaeghe, P. (2016). Der Neoliberalismus hat das Schlechteste in uns zum Vorschein gebracht. In B. Hofstadler & R. Pfaller (Eds.), Sigmund Freud Gruß an Ruhs: after you get what you want, you don’t want it (pp. 327–330). Fischer.

2015

 • Verhaeghe, Paul. (2015). Autoriteit. Amsterdam, Nederland: De Bezige Bij.
 • Verhaeghe, Paul. (2015). Narcissus in Mourning. The Disappearance of Patriarchy. Vienna, Austria: Verlag Turia + Kant.
 • Verhaeghe, Paul. (2015). Narziss in Trauer. Das Verschwinden des Patriarchats. Aus dem Englischen von S.Seitz und A.Wieder. Wien, Österreich: Verlag Turia + Kant.
 • Verhaeghe, Paul. (2015). Creatieve destructie of transitie. In Peeters, J. (red). Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie. Berchem, België: EPO, pp. 9-10.
 • Verhaeghe, Paul. (2015). Kunst, wetenschap en ethiek. Een les uit de geschiedenis. In Thys, E. Psychogenocide. Psychiatrie, kunst en massamoord onder de nazi’s. Berchem, België: EPO, pp. 13-15.
 • Verhaeghe, Paul (2015). Today’s madness does not make sense. In: Gherovici, P. & Steinkoler, M. (Eds). Lacan on Madness. London, UK; New York, NY, USA: Routledge, pp. 68 – 82.
 • Verhaeghe, Paul, & Trenson, E. (2015). Hysteria between big brother and patriarchy: twenty-first century psychoanalysis and feminism. In R. Duschinsky & S. Walker (Eds.). Juliet Mitchell and the lateral axis. New York, NY, USA: Palgrave Macmillan, pp. 147–167.
 • Verhaeghe, P. (2015). Angst en object vanuit Lacan. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 21, 2 : 118 – 128.
 • Verhaeghe, P. & Willemsen J. (2015). Concurreren voor de waarheid: neoliberalisme en wetenschapsfraude. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 5,2, 22-37.
 • Verhaeghe, P. (2015). On the New discontents of Civilisation. Journal of the Centre for Freudian Analysis and Research, 26, 70-89.
 • Verhaeghe P. (2015). Autonomie, autoriteit en democratie: vrijheid kan niet zonder afgrenzing. Oikos, 72, 1/2015, 5-8.
 • Verhaeghe, P. (2015). Cijfers als harde bewijzen voor kwaliteit: objectieve waarheid? Impuls, 4, 178-182.

2014

2013

2012

2011

2010

 • Paul Verhaeghe (2010). De verborgen gelovige in ons. Bespreking van Philipp Blom. Het verdorven genootschap. De vergeten radicalen van de verlichting. Amsterdam, De Bezige Bij, 2010. In: De Morgen, Boekenbijlage 8 december 2010.
 • Verhaeghe, P. (2010). Het neoliberale gif. Essay gepubliceerd in: Het Vrije Woord. Magazine voor vrijdenkers. November 2010, pp. 25-26. Overgenomen door Liberales.
 • Verhaeghe, P. (2010). Geestdrift voor het brein. In: Kinet, M. & Bazan, A. (eds). Psychoanalyse en neurowetenschap. De geest in de machine. Garant: Antwerpen-Apeldoorn, Psychoanalytisch Actueel nr.14, pp. 59-78.
 • Verhaeghe, P. (2010). Liefde en haat: het duuzaamste koppel. Over de werkzaamheid van psychotherapie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 48, 4, pp. 357-369.
 • Verhaeghe, P. (2010). Identieettio etsimässä peiliä. Kurki, J. (ed.), Media ja identiteetti, Vantaa: Apeiron, 2010, pp. 10-58.
 • Verhaeghe, P. (2010). Psychotherapie als wetenschappelijk en economisch product: het einde in zicht? In: Evidentie en Existentie - Evidence-based behandelen en verder ..., Tilburg: KSGV, pp. 83-104.
 • Verhaeghe, P. (2010). Als de rede slaapt, komen de monsters te voorschijn. In: Oikos, 54, 3/2010, pp. 66-71.
 • Verhaeghe, P. (2010). Psychotherapie vanuit de psychotherapeut. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 2, pp. 164-175.
 • Verhaeghe, P. (2010). Over disfunctionele betekenisverleningen en andere spiegelbeelden. Een antwoord op de commentaren in het Tijdschrift voor Psychoterapie, 35: 438-476 op 'Het einde van de Psychotherapie'. Tijdschrift voor Psychotherapie, 36, januari 2010, pp. 41-50. Voor de commentaren zèlf, ga naar: Tijdschrift voor Psychotherapie, 35, 438-476.

2009

 • Verhaeghe, P. (2009). Geestdrift voor het brein als belichaming van een foute verdeeldheid. Tijdschrift voor Psychotherapie, 35, maart 2009, pp. 35-50.
 • Verhaeghe, P. (2009). Perversion: 'your balls or your life' - lessons by Estela Welldon. British Journal of Psychotherapy, 25(2), 183-189.
 • Verhaeghe, P. (2009). New studies of old villains. A radical reconsideration of the Oedipus Complex. Foreword by Juliet Mitchell. New York: Other Press, pp. XIX + 1-118. Download. For a German review (Texte Heft 2/2009 29.Jahrgang) go to Rezension.

2008

2007

2006

2005

 • Verhaeghe, P. (2005). Die Sexualität in der Bildung des Subjekts. Texte-Psychoanalyse. Aesthetik. Kulturkritik, 25, Heft3/05, Passagen Verlag, Wien, pp. 33-53. (English version: Sexuality in the Formation of the Subject).
 • Verhaeghe, P. (2005). Intolerantie en het genot van een ander. In: Decoster, P. (ed.). Psychoanalyse & Politiek, Dutch University press, Amsterdam, pp. 37-53.
 • Verhaeghe, P., & Vanheule, S. (2005). Actual neurosis and PTSD: The impact of the Other. Psychoanalytic Psychology, 22(4), 493-507.
 • Verhaeghe, P. (2005). De essentie van de psychotherapie vanuit een psychoanalytisch perspectief. Tijdschrift Klinische Psychologie, 35(2), 109-118.
 • Verhaeghe, P. (2005). Liefde in tijden van eenzaamheid. Drie verhandelingen over drift en verlangen. Leuven: Acco. (7de herdruk).
 • Verhaeghe, P. (2005). Pleidooi tegen gelijkheid. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 43(2), 101-110.
 • Verhaeghe, P. & Van Hoorde, H. (2005). De psychotherapeut door zijn vrienden ontbloot - kanttekeningen bij een onderzoek naar het profiel van de psychotherapeut in België. Tijdschrift Klinische Psychologie, 35(1), 64-68.

2004

 • Verhaeghe, P. (2004). Phallacies of binary reasoning: drive beyond gender. In: I. Matthis, Dialogues on sexuality, gender and psychoanalysis. London: Karnac, pp. 53-66.
 • Verhaeghe, P. & Vanheule, S. (2004). Psychoanalysis in times of science: a-void-ance versus creativity. Psychoanalysis, Culture & Society, 9, 118-125.
 • Verhaeghe, P. (2004). Liebe in Zeiten der Einsamkeit. Wien: Turia + Kant, pp. 1-238. (German translation of "Love in a time of loneliness").

2003

 • Verhaeghe, P. (2003). Psychoanalytic Psychodiagnostics. Analysis (RMIT publishing, Melbourne),12, 1-20.
 • Verhaeghe, P. (2003). Interview - At the Occasion of On Being Normal and Other Disorders. Journal for Lacanian Studies, 1, 286-298.
 • Verhaeghe, P. (2003). Yalnizlik zamaninda ask. Istanbul: Encore, pp. 1-237. (Turkish translation of "Love in a time of loneliness").
 • Verhaeghe, P. (2003). De impasse van het monisme: 'Je geld of je leven!'. Tijdschrift voor psychotherapie, 29(6), 496-500.
 • Verhaeghe, P. & Declercq, F. (2003). Lacan's analytical goal: "Le Sinthome" or the feminine way. In: L.Thurston (Ed.), Essays on the final Lacan. Re-inventing the symptom (pp. 59-83). New York: The Other Press.

2002

 • Verhaeghe, P. (2002). Het belang van de vader in de identiteitsontwikkeling van de kinderen. Te wensen overlaten en de deuren openzetten. In: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Vaders in soorten. Tielt: Lannoo, pp. 103-116.
 • Verhaeghe, P. (2002). Causality in science and psychoanalysis. In: J. Glynos & Y. Stavrakakis, Lacan & Science. London/New York: Karnac, pp. 119-145.
 • Verhaeghe, P. (2002). Over normaliteit en andere afwijkingen. Handboek klinische psychodiagnostiek. Leuven: Acco, pp. 1-419.
 • Verhaeghe, P. (2002). Lacan's Answer to the Classical Mind/Body Deadlock: Retracing Freud's 'Beyond'. In: S. Barnard & B. Fink (ed.), Reading Seminar XX. Albany: State University of New York Press, pp. 109-140.
 • Verhaeghe, P. (2002). Perverse structuur versus perverse trekken. Wie behandelt wie? In: M. Thys & M. Kinet, Over perversie, liefde en passie. Leuven: Acco, pp. 33-60.
 • Verhaeghe, P. (2002). Ljubezen v casu osamljenotsi. Ljubljana: Orbis, pp. 1-221. (Slovenian translation of "Love in a time of loneliness").
 • Verhaeghe, P. (2002). Remarks on the theory and treatment of (pathological) administrations of enjoyment. The Letter, 25, 17-21.
 • Verhaeghe, P. (2002). Levenskunst en samenlevingskunst. Evoluties in autoriteit, relaties, macht en vertoog. Het Vrije Woord, 47, 17-21.
 • Verhaeghe, P. (2002). De perverse subjectstructuur: een kwestie van verhouding. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 8, 5-22.
 • Verhaeghe, P. (2002). Vers un nouvel Oedipe: pères en fuite. Revue française de psychanalyse, 1, 145-158.

2001

 • Verhaeghe, P. (2001). Mind your Body & Lacan´s Answer to a Classical Deadlock. In: P. Verhaeghe, Beyond Gender. From Subject to Drive. New York: Other Press, pp. 99-132.
 • Verhaeghe, P. (2001). Subject and Body. Lacan's Struggle with the Real. In: Verhaeghe, P. Beyond Gender. From Subject to Drive. New York: Other Press, pp. 65-97.
 • Verhaeghe, P. (2001). Amor en los tiempos de la soledad. Barcelona-Buenos Aires: Ed. Paidos, pp. 1-219. (Spanish translation of "Love in a time of loneliness").
 • Verhaeghe, P. (2001). Perversion II: The perverse structure. The Letter, 23, 77-95.
 • Verhaeghe, P. (2001). Teaching and Psychoanalysis. A necessary Impossibility. Journal for the Psychoanalysis of Culture and Society, 2, 271-278.
 • Verhaeghe, P. (2001). Freuds drifttheorie: van partiële pulsie naar Eros/Thanatos. Tijdschrift voor filosofie, 63, 465-492.
 • Verhaeghe, P. (2001). Les deux théories freudiennes sur l'hystérie. In: A. Michels (ed.), Actualité de l'hystérie. Ramonville: éditions Erès, pp. 61-82.
 • Verhaeghe, P. (2001). Perverse Traits. The Letter, 22, 59-75.
 • Verhaeghe, P. (2001). Wat wil de psychoanalyse niet weten. Antwoord: dat de vader het symptoom is waarlangs het onbewuste toegedekt wordt. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 7, 3, 179-191.
 • Verhaeghe, P. (2001). The unconscious. In: J. Mitchie (ed.), Reader's Guide to the social sciences. London: Fitzroy Dearborn publishers.

2000

1999

 • Verhaeghe, P. (1999). Social bond and authority: everyone is the same in front of the law of difference. Journal for The Psychoanalysis of Culture & Society. Paper orginally presented at the fifth annual conference of the APCS, NY, Columbia University, Oct.99, "Social Symptom".
 • Verhaeghe, P. (1999). "Existe la mujer?" De la histérico de Freud a lo femenino en Lacan. Paidos, Buenos Aires, Barcelona, Mexico. (Spanish translation)
 • Verhaeghe, P. (1999). The Collapse of the Function of the Father and its Effect on Gender Roles, in Journal for The Psychoanalysis of Culture & Society, Spring 1999, vol. 4, nr. 1, pp. 18-31.
 • Verhaeghe, P. (1999). Subject and body - Lacan's struggle with the real, in The Letter. Lacanian Perspectives on Psychoanalysis, Autumn 1999, nr. 17, pp. 79-119.
 • Verhaeghe, P. (1999). Neurosis and Perversion: "Il n'y a pas de rapport sexuel", in Journal for The Psychoanalysis of Culture & Society, Fall 1999, vol. 4, nr. 2, pp. 218-291.
 • Verhaeghe, P. (1999). Sociale band en autoriteit: iedereen is gelijk voor de wet van het verschil, in Het Distelblad. Nieuwsbrief van het begeleidingshuis Den Distel, 1999, nr. 1, pp. 4-13.

1998

 • Verhaeghe, P. (1998). Over woorden en dingen, mensen en lichamen, in Macht en onmacht van het woord, Antwerpen, Prima Linea, 1998, pp. 7-18.
 • Verhaeghe, P. & Quintens, I. (1998). Toxicomanie en ethiek: preliminaire vragen voor de behandeling, in: Antenne, tijdschrift van de unie Vrijzinnige Verenigingen, 1997.
 • Verhaeghe, P. (1998). Causation and Destitution of a Pre-ontological Non-entity: On the Lacanian Subject. in: Key Concepts of Lacanian Psychoanalysis, London, Rebus press, pp.164-189. (New York: State University of New York Press).
 • Verhaeghe, P. (1998). Trauma and hysteria within Freud and Lacan. in The Letter. Lacanian Perspectives on Psychoanalysis, autumn 1998, pp. 87-106.
 • Verhaeghe, P. (1998). Jacques Lacan: terug naar en voorbij Freud. Encore, Tijdschrift voor psychoanalyse en cultuur, nr. 1.

1997

 • Verhaeghe, P. (1997). The Tactics of the Master: Paranoia versus Hysteria, in: Journal of the Centre for Freudian Analysis and Research, 1997, 8 & 9, pp. 66-76.
 • Verhaeghe, P. (1997). H/Geeft seks zin? Seksualiteit en zingeving vanuit Lacans Psychoanalyse, in Streven, februari 1997, pp. 2-14.
 • Verhaeghe, P. (1997). Psychopathologie en maatschappij anno 1996: What's new, in Tijdschrift voor klinische psychologie, 1997, 26, 4, pp. 255-267.
 • Verhaeghe, P. (1997). The crucial problems: the end of the treatment, transmission and institutionalisation, in The Letter. Lacanian Perspectives on Psychoanalysis, spring 1997, pp. 117-122.
 • Verhaeghe, P. (1997). Matriarchaat, misogynie en angst: over Paglia en Lacan, in Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies, nr. 7, 1997, pp. 51-63.
 • Verhaeghe, P. (1997). Trauma en hysterie bij Freud en Lacan, in Tijdschrift voor Psychoanalyse, 1997, 3, pp. 86-99.
 • Verhaeghe, P. (1997). Toxicomanie en ethiek : preliminaire vragen voor de behandeling. In Antenne, Brussel, 1992.

1996

 • Verhaeghe, P. (1996). Teaching and Psychoanalysis: A necessary Impossibility. In: M.Stanton & D.Reason (eds.), Teaching Transference. On the Foundation of Psychoanalytic Studies, London, Rebus Press, pp. 27-43.
 • Verhaeghe, P. et alii (1996). Comme de bien entendu: l'interprétation..., in: La lettre mensuelle, janvier 96, nr. 145, pp. 20-22.
 • Verhaeghe, P. (1996). The Riddle of Castration Anxiety: Lacan beyond Freud, in: The Letter, 6, Spring 1996, pp. 44-54.
 • Verhaeghe, P. (1996). The Desire of Freud in his Correspondence with Fliess: from Knowledge to Truth, in: UMBR(a), a journal of the unconscious, 1996, 1, pp. 103-109. (published by the Center for the Study of Psychoanalysis and Culture, State University of New York).
 • Verhaeghe, P. (1996). Teaching Psychoanalysis: a double impossibility, in: The Letter, 7, Summer 1996, pp. 44-54.
 • Verhaeghe, P. (1996). De schuldvraag vanuit psychoanalytisch perspektief. Consequenties voor recht en bescherming, in: Tegenspraak-Cahier "Te gek voor recht", eds. C.Alexander en S.Gutwirth, nr. 17, pp. 171-179.
 • Verhaeghe, P. (1996). El diagnostico psicoanalitico: el sintoma entre la nevrosa actuala y la psiconevrosa, in: Diversidad del sintoma, Coleccion Orientacion Lacaniana, 1996, pp. 16-25.

1995

 • Verhaeghe, P. (1995). Hysteria: Between the Frightening Real and the Defensive Imaginary, in UMBR(a), a journal of the unconscious, 1995, pp. 3-25. (published by the Center for the Study of Psychoanalysis and Culture, State University of New York).
 • Verhaeghe, P. (1995). Klinische psychodiagnostiek vanuit Lacans discourstheorie. Impasses en antwoorden, Gent, Idesça, Pegasosreeks nr.5, tweede aangepaste en uitgebreide druk, 1995, pp. 1-266.
 • Verhaeghe, P. (1995). From Impossibility to Inability: Lacan's Theory of the Four discourses, The Letter, 3, Spring 1995, pp. 76-100.
 • Verhaeghe, P. (1995). Jacques Lacan's return to Freud: The Woman does not exist, The Letter, 5, Autumn 1995, pp. 91-108.
 • Verhaeghe, P. (1995). Neurosis and Perversion: Il n'y a pas de rapport sexuel, in Journal of the Centre for Freudian Analysis and Research, 6, Winter 95, pp. 39-63.
 • Verhaeghe, P. (1995). Psychanalyse et la science: une question de causalité. Quarto 56, pp. 73-77.
 • Verhaeghe, P. (1995). Persoonlijkheidsstoornissen als modefenomeen, in Tijdschrift voor klinische psychologie, 24, 2, juni 1994, pp. 121-145.

1994

 • Verhaeghe, P. (1994). Zin en onzin over sublimatie. Psychoanalytische Perspektieven, 1994, nr. 22, pp. 53-65.
 • Verhaeghe, P. (1994). De mythe van het matriarchaat. Psychoanalytische Perspektieven, 1994, nr. 23, pp. 15-25.
 • Verhaeghe, P. et al. (1994). Hysterical discourse: between the belief in man and the cult of woman, in Bracher, Mark (ed.), Lacanian Theory of Discourse. Subject, structure and society, New York University Press, New York and London, 1994, pp. 129-137.
 • Verhaeghe, P. (1994). Psychiatrie versus klinische psychologie. Een visie vanuit de psychoanalyse, in Tijdschrift voor klinische psychologie, 24, 1, maart 1994, pp. 43-63.
 • , P. (1994). Behoefte versus verlangen, in: P. Nijs (ed), De mens... in samenspraak in tegenspraak ... (feestbundel Prof. Dr. J. Schotte, KUL), Leuven, Peeters, 1994, pp. 87-105.
 • Verhaeghe, P. (1994). Psychotherapy, psychoanalysis, and hysteria, in The Letter, 2, Autumn 1994, pp. 47-69.
 • Verhaeghe, P. (1994). Psychanalyse et la science : une question de causalité, in Quarto, dec. 1994, nr. 56, pp. 73-76.

1993

 • Verhaeghe, P. (1993). Eros en thanatos, seksualiteit en liefde, in Streven, 1993, jaargang 60, nr. 1, pp. 51-64.
 • Verhaeghe, P. (1993). Borderline, een gewichtige zaak, in Psychoanalytische Perspektieven, 1993, nr. 18, pp. 99-115.
 • Verhaeghe, P. (1993). Acting-out en passage à l'acte, een differentiatie met klinische effecten, in Rondzendbrief uit het freudiaanse veld, 1993, XI, nr. 53, pp. 53-61.
 • Verhaeghe, P. (1993). Eros en Thanatos, anno 1992. Omgaan met seksualiteit en anticonceptie, Prima Linea, 12, Antwerpen, 1993, pp. 110-123.
 • Verhaeghe, P. (1993). poster on "Clinical psychodiagnostics from a psychoanalytical point of view", presented at IInd international conference 'Moscow Meetings" on: "Modern psychology: historical, methodological and socio-cultural Perspectives", Moscow, 20-24 september 1993.
 • Verhaeghe, P. (1993). Psychoanalyse en de cultuur van het onbehagen/La psychanalyse et la civilisation du malaise. Foldertekst voor de voordrachtenreeks 1993 - 94 van het "Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie" en "Le Champ freudien", Idesça, Gent.
 • Verhaeghe, P. (1993). Psychoanalytische diagnostiek: het symptoom tussen aktualneurose en psychoneurose, in Psychoanalytische Perspektieven, nr. 18, 1993, pp. 71-79.

1992

 • Verhaeghe, P. (1992). Psychoanalysis and epistemology, in F.Vandamme & G. Van de Vijver (eds.), Capita selecta uit de toegepaste epistemologie, deel II: Studies on applied epistemology and cognitive science, Communication and Cognition, 1992, pp. 147-163.
 • Verhaeghe, P. (1992). Editoriaal. in Psychoanalytische Perspektieven, 1992, nr. 17, pp. 5-6.
 • Verhaeghe, P. (1992). Klinische psychodiagnostiek vanuit de discourstheorie, in Rondzendbrief uit het freudiaanse veld, 1992, XI, nr.52, pp. 21-29.
 • Verhaeghe, P. (1992). Nosographies et diagnostics. L'impasse du nominalisme et une réponse psychanalytique, in Communication and cognition, vol.25, nr. 1, 1992, pp. 41-53.
 • Verhaeghe, P. (1992). The necessity and risks of diagnosis - epistemological implications, in Proceedings of the Seminar of the mentally handicapped in Flanders, Gent, 1992, OBRA, pp. 106-116.
 • Verhaeghe, P. (1992). Klinische psychodiagnostiek vanuit de discourstheorie. Impasses en antwoorden, Gent, Idesça, Pegasosreeks nr. 5, 1991, pp. 1-211.
 • Verhaeghe, P. (1992). Het tekort als basis voor het subjekt. Bespreking van : J. Viorst, Noodzakelijk verlies. De liefdes, illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen die wij allen moeten opgeven om te kunnen groeien, Baarn, Anthos, 1988, 359 p. In: Psychoanalytische Perspectieven, Gent, nr. 16, p. 119.
 • Verhaeghe, P. (1992). Over automutilatie. In: Rondzendbrief uit het Freudiaans Veld, 1992, XI, nr. 51, pp. 17-20.

1991

 • Verhaeghe, P. (1991). De moderne onbevredigdheid vanuit psychoanalytisch perspektief, in Tijdschrift voor Seksuologie, 1991, 15, pp. 47-55.
 • Verhaeghe, P. (1991). Een preliminaire vraag bij de verhouding tussen recht en psychoanalyse : schuld en feitelijkheid, in Rondzendbrief uit het Freudiaanse Veld, 1991, IX, 45, pp. 13-19.
 • Verhaeghe, P. (1991). Tekort en schuld : de andere scène van de psychosomatiek, in Psychoanalytische Perspektieven, 1990, 15, pp. 49-58.

1990

 • Verhaeghe P. (1990). Behoeften versus Verlangen : "Il n'y a pas de rapport sexuel" (J.Lacan), in : Aktualiteiten, relatie en seksualiteit, 13, nr. 3/4, dec. 1990, pp. 105-119.
 • Verhaeghe P. (1990). In samenwerking met M.Bernardini, Y.Depelsenaire e.a., L'homosexualité féminine, in Traits de perversion dans les structures cliniques, Paris, Navarin, 1990, pp. 406-417.
 • Verhaeghe P. (1990). The importance of guilt and repentance in the development of the subject. Implications for legal proceedings in Abstracts of the 2d European conference on law and psychology, Erlangen-Nürnburg, Friedrich-Alexander Univ., 1990, p. 78.
 • Verhaeghe P. (1990). Editoriaal, in Psychoanalytische Perspektieven, 1990, 15, pp. 5-6.
 • Verhaeghe P. (1990). Inaugurale tekst voor het ECF-congres "Les Usages du symptôme" - "De gebruiken van het Symptoom", Paris-Brussel, ECF, 1989, p.2.

1989

1988

1987

 • Verhaeghe, P. (1987). Hysterie binnen een medische praktijk, in Cahier, Tijdschrift van de oor-zaak, 1987, I, 1, pp. 8-18.
 • Verhaeghe, P. (1987). Psychoanalytische en pseudo-psychoanalytische impakt op de pedagogiek : de verborgen meester, in Rondzendbrief uit het Freudiaanse Veld, 1987, VI, 26, pp. 33-44.
 • Verhaeghe, P. (1987). Tussen hysterie en vrouw - een weg doorheen honderd jaar psychoanalyse, Leuven-Amersfoort, Acco, Medusa-reeks nr. 2, 1987, pp. 1-263.
 • Verhaeghe, P. (1987). Van psychotherapie naar psychoanalyse : ethiek en aporie, in Rondzendbrief uit het Freudiaanse Veld, 1987, VI, 27, pp. 3-17.
 • Verhaeghe, P. (1987). Sexuality and psychoneurosis from a psychoanalytic point of view, in Report on EURUG 1987, Belgium, Ghent 25-29 Oct. 1987, Growth and recent Developments of the Faculty of PPS at the RUG, pp. 24-29.
 • Verhaeghe, P. (1987). L'impasse de la forclusion comme symptôme de la clinique "structurale" des psychoses, in Quarto, nr. 28/29, oct. 1987, pp. 81-84.
 • Verhaeghe, P. (1987). Psychodiagnostics, a nominalistic deadlock - the answer of psychoanalysis, in Communication and Cognition : Applied Epistemology (International Congress, Ghent 6-10 Dec.1987) - Abstracts (Ed. F.Vandamme e.a.), Gent, Blandijnberg, 1987, pp. 63-64.
 • Verhaeghe, P. (1987). De kliniek van de Oedipus, een herdefiniëring van de theorie, in Cahier, Tijdschrift van de Oor-zaak, 1987, 4, pp. 2-12.
 • Verhaeghe, P. (1987). De verwerping - een impasse als symptoom van de "structurele" kliniek der psychosen, in Psychoanalytische Perspektieven, 1987, 11, pp. 179-185.

1986

 • Verhaeghe, P. (1986). Ethiek, psychoanalyse en psychodiagnostiek, in Rondzendbrief uit het Freudiaanse veld, 1985-86, V, 3, pp. 5-13.
 • Verhaeghe, P. (1986). Les fantasmes de l'hystérique versus l'hystérie du fantasme, in Quarto, 1986, 24, pp. 35-42.
 • Verhaeghe, P. (1986). L'angoisse de la castration ou la castration de l'angoisse, in Actes de l'Ecole de la Cause freudienne - Les affects et l'angoisse dans l'expérience psychanalytique, Paris, Navarin, 1986, 10, pp. 25-27 en pp. 30-31.
 • Verhaeghe, P. (1986). Editoriaal, in Psychoanalytische Perspektieven, 1986, 9, pp. 5-6.
 • Verhaeghe, P. (1986). Diagnose en Prognose, in Psychoanalytische Perspektieven, 1986, 9, p.114.

1985

 • Verhaeghe P. (1985). Dora's lezing van Mantegazza, of het weten over het genot, in Psychoanalytische Perspektieven, 1985, 7, pp. 47-58.
 • Verhaeghe P. (1985). Les rapports entre la féminité et l'hystérie chez Freud, ou le complexe d'Oedipe freudien comme défense hystérique, opgenomen in : Compte rendus des tables rondes, La Facticité du sexe dans l'hystérie et la névrose obsessionnelle, Actes de l'Ecole de la Cause freudienne, Bordeaux 1985, vol. VIII, Paris, ECF, 1985, p.76.
 • Verhaeghe P. (1985). Hysterie tussen het beangstigend Reële en het defensief Imaginaire, in Psychoanalytische Perspektieven, 1985, 7, pp. 93-118.
 • Verhaeghe P. (1985). La lecture de Mantegazza par Dora, in Quarto, Février 1985, 18, pp. 23-26.
 • Verhaeghe P. (1985). Parkours doorheen Freud, in Rondzendbrief uit het Freudiaanse Veld, 1985, IV, 3, pp. 3-8.
 • Verhaeghe P. (1985). Van lust naar genieten, in M.Beelaerts en G.van den Brink (eds.), China Maria Bataille, Amsterdam, CREA, 1985, pp. 94-106.
 • Verhaeghe P., e.a. (1985). Entre la croyance dans l'homme et le culte de la femme, in Recueil des rapports de la 4me Renc. Internat., Fondation du Champ freudien (Paris, Février 1986), Paris, Navarin, 1985, pp. 167-174.

1984

 • Verhaeghe, P. (1984). Toelichtende nota bij de vertaling van een weinig gekende, vroege tekst van Sigmund Freud, in Psychoanalytische Perspektieven, 1984, 6, pp. 19-22.
 • Verhaeghe, P. (1984). Editoriaal, Psychoanalytische Perspektieven, 1984, 6, pp. 5-6.
 • Verhaeghe, P., Quackelbeen J., (1984). Over alle diskoursopvattingen heen : een formalisatie. De preliminaire vraagstelling door Lacan en zijn antwoord met de vier diskours, in Psychoanalytische Perspektieven, 1984, 6, pp. 59-82.
 • Verhaeghe, P. (1984). Freuds tweede theorie over hysterie : van lust naar genieten, in Psychoanalytische Perspektieven, 1984, 6, pp. 99-122.
 • Verhaeghe, P. (1984). De vader van de hysterika, in Rondzendbrief uit het Freudiaanse veld, 1983-84, III, 3, pp. 27-38.
 • Verhaeghe, P. (1984). De hysterie in de spreekkamer van de huisarts, in Rondzendbrief uit het Freudiaanse Veld, 1983-84, III, 4, pp. 23-36.

1983

 • Verhaeghe, P. (1983). Hysterie in het spanningsveld man (therapeut) - vrouw (patiënte), in Tijdschrift voor Psychotherapie, 1983, IX, 1, pp. 30-38.
 • Verhaeghe, P. (1983). De oedipale struktuur bij de angsthysterie : Sergei en de boze wolf, in Rondzendbrief uit het Freudiaanse Veld, 1982-83, II, 1, pp. 17-36.
 • Verhaeghe, P. (1983). Van De Vijver Lieva, Kartelwerking, een terugblik op vorig jaar, Rondzendbrief uit het Freudiaanse Veld, 1982-83, II, 1, pp. 52-54.
 • Verhaeghe, P. (1983). Lacans herlezing van Freuds doodspulsie, in Rondzendbrief uit het Freudiaanse Veld, 1982-83, II, 4/5, pp. 24-33.